Internationaler Fünfkampf Mannschaft

Neutrale Bestenliste (alle Altergruppen)
Datum Ort Name Alter Altersgruppe Ergebnis Kommentar
05.10.1986 Pfullingen Michael Hönigschmied 20 Männer 8534 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Werner Guy (1954)

05.10.1986 Pfullingen Raimund Huber 19 Männer 8534 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Werner Guy (1954)

05.10.1986 Pfullingen Werner Guy 32 Männer 8534 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Werner Guy (1954)

02.10.1988 Spaichingen Michael Hönigschmied 22 Männer 8510 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Patrick Dockhorn (1967)

02.10.1988 Spaichingen Raimund Huber 21 Männer 8510 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Patrick Dockhorn (1967)

02.10.1988 Spaichingen Patrick Dockhorn 21 Männer 8510 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Patrick Dockhorn (1967)

19.09.1987 Bad Säckingen Michael Hönigschmied 21 Männer 8230 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Michael Geisinger (1966)

19.09.1987 Bad Säckingen Raimund Huber 20 Männer 8230 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Michael Geisinger (1966)

19.09.1987 Bad Säckingen Michael Geisinger 21 Männer 8230 Pkt Michael Hönigschmied (1966) , Raimund Huber (1967) , Michael Geisinger (1966)